Διαφανες Αυλαιες


''είναι τα βλέφαρα μου διάφανες αυλαίες
όταν τα ανοίγω βλέπω μπρος μου ότι κι αν τύχει
όταν τα κλείνω βλέπω μπρος μου ότι ποθώ''

No comments: