« Τελικά, τα πάντα βρίσκονται εκτός,
τα πάντα, ακόμα κι εμείς οι ίδιοι: έξω
στον κόσμο, ανάμεσα στους άλλους.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, ν'
ανακαλύψουμε τους εαυτούς μας κι
εγώ δεν ξέρω σε ποιο ερημητήριο. Θα
τους ανακαλύψουμε στο δρόμο, μέσα
στην πολιτεία, ανάμεσα στο πλήθος,
σαν ένα πράγμα ανάμεσα στα
πράγματα, σαν άνθρωπο ανάμεσα
στους ανθρώπους.»
- j.p. sartre

No comments: